Security Operations

Security risk management & bedrijfsrecherche, persoonsbeveiliging & transportbeveiliging en red teaming

Veiligheid is de absolute voorwaarde om als directie, organisator, eigenaar of particulier in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren. U en uw organisatie achten het noodzakelijk om de operationele processen en/of belangen in uw organisatie te beveiligen dan wel te beschermen. BSC biedt op de meest discrete wijze de hoogst mogelijke graad aan bescherming (beveiliging) en heeft voor elk specifieke wens een keur aan specialisten tot uw beschikking.

Als eerste zal BSC op systematische wijze informatie vergaren via open en gesloten bronnen. Na analyse daarvan zal BSC verdere stappen ondernemen alvorens over te gaan tot het uitvoeren van beveiligingsoperaties. De security consultant wordt hierbij ondersteund door de onderzoeksafdeling van BSC. Gezien de hedendaagse (moderne) dreigingen is deze vorm van Intelligence Driven Security een noodzaak.


 • Persoonsbeveiliging

  Diverse personen hebben momenteel uit hoofde van hun functie of financiële draagkracht behoefte aan bescherming van persoon, privacy of welzijn. Wij geven die bescherming: tijdelijk of permanent. Niet met name te noemen 'captains of industry' en nationaal en internationaal bekende acteurs en artiesten maken gebruik van onze diensten.
  Lees verder
 • Preventieve Observatie

  Preventieve observatie is er op gericht om reeds in een zo vroeg mogelijk stadium criminele activiteiten te onderkennen en om daar vervolgens actie op te ondernemen.
  Lees verder
 • Transportbeveiliging

  BSC begeleidt en beveiligd waardetransporten, nationaal en internationaal, van beginpunt tot eindbestemming. Dit betreft waardetransporten in bijvoorbeeld de farmaceutische industry, high tech industry, kunst, documenten en bij het vervoeren van diamanten/juwelen.
  Lees verder
 • Elektronisch onderzoek (TSCM)

  TSCM wordt ook wel een elektronisch veiligheidsonderzoek (EVO) genoemd, dan wel debugging of sweepen. Het TSCM omvat het fysiek en technisch inspecteren van gebouwen en apparatuur.
  Lees verder
 • SIRRT

  Door gebruik te maken van haar eigen Security & Investigations Rapid Response Team (SIRRT) is BSC in staat om binnen de kortst mogelijke tijd ter plaatse te zijn ten behoeve van onze cliënten. Kernwoorden hierbij zijn discretie, integriteit, flexibiliteit, loyaliteit, snelheid en adequaat.
  Lees verder
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Business Security Company BV levert gekwalificeerde, flexibele en professionele BOA’s. Een BOA van BSC is inzetbaar als toezichthouder in de openbare ruimte, parkeercontroleur en als APV-controleur.
  Lees verder
 • GPS Tracking & Tracing

  Business Security Company (BSC) maakt gebruik van onder andere navigatie- en communicatiemiddelen, camera- en geluidsapparatuur, counter surveillance apparatuur en GPS Tracking & Tracing volgsystemen.
  Lees verder