Mystery Guest Onderzoek

Mystery Guest Onderzoek (MGO), ook wel Mystery Shopping Onderzoek genoemd, betreft het inzetten van onderzoekers, met als doel het vergaren van informatie dan wel bewijs. Deze inzet kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals het verifiëren van prijsafspraken of verkooprestricties. Daarnaast kan hiermee bijvoorbeeld worden nagegaan hoe klantgericht uw medewerkers zijn en op welke punten nog verbeteringen kunnen worden behaald.

Nederlandse Gemeenten zijn verplicht de controle op de naleving van de Drank- en Horeca Wet (DHW) uit te voeren. BSC realiseert als geen ander dat de gemeentelijke controle- en handhavingstaak op de naleving van de Drank Horeca Wet (DHW) uiteindelijk terechtkomt bij de toch al schaarse capaciteit van de aanwezige BOA’s binnen een gemeente. Bovendien zijn er vaak meerdere prioriteiten waaruit nauwelijks te kiezen valt. BSC heeft zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ondersteuning hierbij door middel van Mystery Guest Onderzoek. BSC kan gemeenten helpen en zelfs voor een belangrijk deel ontzorgen bij deze taak. Als gerenommeerd particulier onderzoeksbureau is BSC gespecialiseerd in alle voorkomende (particuliere) onderzoeksmethoden, waar MGO er één van is.

De algemene doelstelling is het reduceren van het schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast is het doel het creëren van bewustwording bij de ondernemers en aandacht te besteden aan het omgaan met de identificatieplicht. Dit kan voorafgaand aan het Toezicht en Handhaven ter inventarisatie. Dit teneinde een beeld te verkrijgen (monitoren) van de huidige mate van naleving (of juist onrechtmatige verstrekkingen) in uw Gemeente. Vooral de wijze van bewijsvergaring en waarop wij de onderzoeksresultaten in een overzichtelijke en complete rapportage vastleggen is een meerwaarde voor iedere gemeente. Derhalve kan BSC met deze controles behulpzaam zijn bij het onderbouwen van eventuele maatregelen (boetes).
Zie ook Red Teaming/Penetratietest.

Desgewenst kan BSC u mondeling referenties verstrekken.