Anti Overval training

Deze training is bestemd voor managers en medewerkers in het bankwezen, juweliers, de detailhandel en overige organisaties die risico's lopen op een (gewelddadige) overval dan wel geconfronteerd kunnen worden met vormen van agressie.

Doel van de training is bewustwording van de positie die de onderneming, medewerkers en/of de directie van die onderneming binnen de huidige maatschappij inneemt in relatie tot het mogelijke risico die deze positie met zich meebrengt (security awareness). Daarnaast eventuele bedreigingen gericht tegen de onderneming te onderkennen en hiernaar passende maatregelen te kunnen nemen.

Afhankelijk van uw wens kan de training binnen 1 dagdeel of in 2 dagdelen (1 hele dag) verstrekt worden. De duur wordt in overleg met de klant bepaald in verband met de doelstellingen die behaald dienen te worden. Gedurende de training wordt ingegaan op de werksituatie van de cursisten. In de training worden meerdere onderwerpen interactief behandeld. Denk daarbij o.a. aan criminaliteitsawareness, criminaliteitspreventie (crime prevention), informatiebeveiliging en observatie
Locatie van de training is in Voorschoten doch kan ook op locatie van de klant plaatsvinden.
Uiteraard ontvangt iedere deelnemer een certificaat.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 071-5601640 of per mail; info@bscbv.com