Buitengewoon Opsporingsambtenaar

De ontwikkelingen in de samenleving, waarbij een steeds belangrijkere rol voor handhavers/BOA’s is ontstaan, staat aan het begin en zal in de toekomst alleen maar groter worden. Dit zal de vraag vanuit Gemeenten en andere overheden naar gekwalificeerde Buitengewoon Opsporingsambtenaren doen toenemen.

Wat BOA’s onderscheidt van toezichthouders is, dat zij bevoegdheden hebben om verbaliserend op te treden. De bevoegdheden van een BOA zijn vooraf wettelijk vastgelegd. Een BOA is inzetbaar als toezichthouder in de openbare ruimte, parkeercontroleur en als APV-controleur.

De doelgroep voor deze opleiding BOA zijn beveiligers die reeds werkzaam zijn in deze branche, dan wel een dergelijke baan in de toekomst ambiëren. Iedereen die als BOA wil gaan werken, zelfstandig of als werknemer. Uiteraard kan eenieder die geïnteresseerd is in de lesstof deze opleiding volgen.

De BOA opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Na het behalen van beide onderdelen ontvangt de kandidaat het BOA diploma, waarmee hij een aanstelling als Buitengewoon Opsporingsambtenaar kan krijgen bij een vergunde instantie.

Tijdens de opleiding zul je worden voorbereid op het theorie examen (50 meerkeuze vragen) en het praktijkexamen (uitschrijven van twee mini-processen verbaal).

In totaal bedraagt de cursusduur 15 dagdelen. Het afstandsonderwijs wordt aangeboden via Microsoft teams en de contact momenten worden in overleg met de kandidaten bepaald.