Security Awareness / HEAT

De laatste jaren groeit de irritatie over de onverschilligheid van de maatschappij. De dreiging van terreuraanslagen in het land doch ook de risico’s gericht tegen bedrijven en/of personen is verhoogd (bedrijfs- en/of persoonsgebonden risico’s). Derhalve ervaart een zekere groep mensen en bedrijven een toenemende behoefte aan bescherming van privacy en welzijn. De overheid kan deze bescherming niet altijd kan garanderen.

Het is van belang dat u op de hoogte bent van deze risico’s en hoe u deze risico’s tot een minimum kunt reduceren (security awareness). De training/workshop ‘Security Awareness’ is een goede ondersteuning om de veiligheid te verhogen.

Doel van de training is bewustwording van de positie die de onderneming, medewerkers en/of de directie van die onderneming binnen de huidige maatschappij inneemt in relatie tot het mogelijke risico die deze positie met zich meebrengt (security awareness). Daarnaast eventuele bedreigingen gericht tegen de onderneming te onderkennen en hiernaar passende maatregelen te kunnen nemen.

Kortom de algemene doelstellingen zijn;
• Optimaliseren van het veiligheidsbewustzijn
• Optimaliseren integriteitbewustzijn
• Uw en andermans veiligheid verhogen
• Beperken bedrijfsrisico’s
• Herkennen van afwijkend gedrag en -situaties
• Hoe handelen bij risicovolle momenten en -situaties
• Weten om te gaan met vertrouwelijke gegevens en discretie
• Alarmeren; weten wanneer, welke hulporganisaties in te schakelen

In de training worden meerdere onderwerpen interactief behandeld. Denk daarbij o.a. aan criminaliteitsawareness, criminaliteitspreventie (crime prevention), informatiebeveiliging en observatie.

De training zal te allen tijde op maat worden gemaakt en afgestemd op de dagelijkse gang van zaken en specifieke werksituatie binnen uw bedrijf en/of functie binnen de onderneming. Diverse op uw onderneming gerichte (dreigings)scenario’s zullen tijdens de training aan bod komen.

Voorbeelden van ondernemingen waar BSC regelmatig trainingen voor verzorgd zijn; directiechauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, de juweliersbranche en logistic service providers; Transport en logistieke sector. Voor laatstgenoemde verzorgt BSC specifieke Security-/Threat Awareness trainingen welke voldoet aan de eisen zoals gesteld in de TAPA FSR en TSR 2017, ten behoeve van uw eventuele TAPA certificering.

Daarnaast is BSC gespecialiseerd in het verstrekken van trainingen voor Diplomaten, NGO’s en zakenreizigers in hoog risicogebieden; Hostile Environment Awareness Training [HEAT].

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 071-5601640 of per mail; info@bscbv.com