Particulier Onderzoeker

In toenemende mate laten bedrijven misstanden binnen hun onderneming onderzoeken door particuliere rechercheurs, alvorens zij de beslissing nemen om met deze misstanden naar buiten te treden. Reden hiervoor zijn onder andere negatieve publiciteit en onvoldoende aandacht of geen prioriteit door overheidsinstanties. Steeds meer private organisaties huren derhalve particuliere rechercheurs in om informatie te vergaren en te analyseren, hetgeen (aanvullend) bewijs oplevert wat juridisch bruikbaar is voor de opdrachtgever.

Om als particulier onderzoeker (privé detective) te mogen werken dient men in het bezit te zijn van een geel legitimatiebewijs afgegeven door de Politie, afdeling Korpscheftaken. Voorwaarde om in het bezit te komen van een dergelijk legitimatiebewijs is dat men conform de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) moet beschikken over het wettelijk erkende diploma Particulier Onderzoeker van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

BSC heeft reeds jarenlang ervaring in het opleiden van Particulier Onderzoekers. De BSC opleiding biedt mensen die een carrière als particulier rechercheur (privé detective) ambiëren een gedegen voorbereiding op het SVPB examen Particulier Onderzoeker.

Duur opleiding: 12 dagdelen (6 dagen). De opleiding en het examen bestaat uit 3 modules;
a. Basiskennis particulier onderzoek
b. Wettelijke kaders particulier onderzoek
c. Onderzoek en rapportage

De docenten hebben meer dan 25 jaar praktijkervaring als particulier onderzoeker en ruime ervaring als docent.
Zij zijn zowel afkomstig van diverse overheidsinstanties als van particuliere recherchebureaus.

Vooropleidingseisen zijn niet van toepassing. Ongeacht uw vooropleiding kunt u zich inschrijven voor deze opleiding.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 071-5601640 of per mail; info@bscbv.com