Persoonsbeveiliger

Vanwege functie, financiële positie en/of maatschappelijke status ervaart een zekere groep mensen (VIP) een toenemende behoefte aan bescherming van privacy en welzijn. De overheid kan deze bescherming niet altijd kan garanderen, derhalve is er een toenemende vraag naar gekwalificeerde particuliere persoonsbeveiligers. In overleg met het Ministerie van Justitie en het ECABO heeft de SVPB de eisen vastgesteld waaraan de opleiding tot gediplomeerd persoonsbeveiliger moet voldoen.

Vanuit ruime praktijkervaring met het voorbereiden en uitvoeren van Persoonsbeveiliging (Close Protection) in binnen- en buitenland, verzorgt BSC sinds 2001 de opleiding tot gediplomeerd persoonsbeveiliger die aan alle SVPB eisen voldoet en opleidt voor het enige door het Ministerie van Justitie landelijk erkende diploma persoonsbeveiliger.

BSC heeft een opleiding ontwikkeld die aansluit bij de behoefte vanuit de Te Beveiligen Personen (TBP) en mede opleidt tot het “Certificaat Persoonsbeveiliger” van de SVPB welke erkend is door het Ministerie van Justitie. Deze opleiding biedt mensen die een carrière in de persoonsbeveiliging nastreven een gedegen voorbereiding op het SVPB examen Persoonsbeveiliger.

Duur opleiding: 15 dagdelen. De opleiding en het examen bestaat uit 3 modules;
a. Basis- en wetskennis persoonsbeveiliger
b. Persoonsbeveiligingstechnieken
c. Persoonsbeveiligingsopdracht.

De door BSC verzorgde opleiding is volgens de nieuwe competentiegerichte leermethode (praktijkgericht onderwijs) op de praktijk ingericht en traint cursisten in de praktische toepassingen van de aangeboden leerstof, zonder daarbij de exameneisen uit het oog te verliezen. De diverse procedures en scenario's worden getraind door ervaren instructeurs die tevens praktische ervaring hebben in zogenaamde high risk areas.

Na het succesvol volgen van deze opleiding heeft u voldoende kennis en vaardigheden en bent u in staat om de Te Beveiligen Persoon (TBP) op zowel low profile- alsmede high profile niveau te beveiligen. U kunt dus wereldwijd, 'Qua Patet Orbis', ingezet worden als Preventief Observant of Close Protection Officer. Tevens kunnen wij u de rijvaardigheidsopleiding voor het certificaat directiechauffeur CCV-D1 aanbieden.

Indien u het SVPB examen Persoonsbeveiliger wilt afleggen, dient u in het bezit te zijn van het diploma Beveiliger of een hieraan gelijkgesteld diploma en een geldig rijbewijs B.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 071-5601640 of per mail; info@bscbv.com