Predictive Profiling

Het vroegtijdig onderkennen van afwijkend gedrag
Herkent u tijdens uw werk op een drukke plek, zoals op een station, bij een groot evenement, of in uw woonomgeving potentieel gevaar? Onderneemt u actie zodra een incident heeft plaatsgevonden? Het scannen van (groepen) mensen op crimineel, gewelddadig en/of terroristisch gedrag is ook voor velen lastig en vaak onbekend terrein. Hoewel begrijpelijk, wordt meestal actie ondernomen wanneer zich een strafbaar feit of een incident met de nodige gevolgen heeft voorgedaan. De training POINT (Proactieve Observatie en Interventie), gebaseerd op Predictive Profiling (Alerter aan het werk) geeft u handvatten om in plaats van repressief op te treden meer proactief en preventief te handelen. U leert op een andere manier waar te nemen en afwijkende gedragingen of verdachte omstandigheden (lees indicatoren) te herkennen. Ook leert u gesprekstechnieken om mensen op (klant/publiek) vriendelijke doch zeer effectieve manier aan te spreken. Vanuit een 'onderbuikgevoel', dat u baseert op (vermeend) afwijkend gedrag, beslist u of iets of iemand daadwerkelijk een bedreiging vormt en onderneemt u actie.

Voor wie bestemd
Deze training Predictive Profiling is onder andere bedoeld voor BOA's, beveiligingsmedewerkers, ondernemers en andere mensen die werken in het openbare domein tot “gewone” buurtbewoners. Dus voor iedereen die op basis van proactief en preventief denken en handelen in staat wil zijn vroegtijdig afwijkende omstandigheden en/of gedragingen/indicatoren te herkennen en daarop effectief te kunnen reageren.

Duur trainingen
De training Predictive Profiling kan als een dagdeel of meerdaagse training worden gevolgd.
Na de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Onderwerpen
Tijdens deze praktijkgerichte training wisselen theorie en praktijk elkaar af, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:
• Kijken naar (het gedrag van) mensen in het openbare domein
• Herkennen van het gevoel 'dat er iets niet klopt' (onderbuikgevoel)
• Ontdekken hoe je iemand kunt aanspreken (gesprekstechnieken)
• Wat vertelt de reactie van iemand over zijn bedoelingen
• Het verschil in reacties van mensen die goed- en kwaadwillend zijn
• Mensen die kwaadwillend zijn laten voelen dat ze gezien worden
• Klantgericht en veilig werken.

Doelstelling
Na deze training treedt u handelend op conform het Stappenplan van POINT (Proactieve Observatie en Interventie) waardoor u beter in staat bent verdachte indicatoren en afwijkend gedrag van mensen en omstandigheden te detecteren. U beheerst de nodige gespreks- en interviewtechnieken voor een effectieve communicatie waardoor u eerder kunt beslissen of er sprake is van een dreiging en neemt u daarop actie.

Deze opleiding wordt in samenwerking met Bolink Security & Training verzorgd.

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 071-5601640 of per mail; info@bscbv.com